Wrath of the Titans – Chimären

Wrath of the Titans släpper loss en mängd skrämmande varelser mot gud och människorna. Den kommer från helvetet, här är chimären.

Wrath of the Titans Trailer


Wrath of the Titans – Chimären

Jag önskar verkligen att jag hade en chimär som ett troget husdjur! Då skulle tjuvar, och min svärmor hålla sig borta från min hus!
:)