Men in Black 3 – Männen, mysteriet och uppdraget

Men in Black Ett nytt internationellt TV inslag från Men in Black 3:

Men in Black 3 Trailer

Har du någonsin träffat någon från planeten yeuk? Jag tror jag träffade en under gymnasietiden: en av mina lärare såg precis ut som den där utomjordingen!
:)